Pomoc


 

For English please click here »»

Program TeamViewer slúži na správu vzdialeného počítača cez Internet. Dovoľuje pracovníkovi technickej podpory pracovať priamo na pracovnej ploche vzdialeného počítača zákazníka a zároveň umožňuje prenos súborov medzi oboma počítačmi.

Teamviewer je veľmi efektívnym nástrojom pri poskytovaní technickej podpory zákazníkom, najmä v prípade komplikovanejších problémov.
Pracovníci technickej podpory spoločnosti ESET ho môžu po zvážení situácie a iba s Vašim súhlasom použiť a pripojiť sa na Váš počítač za účelom vyriešenia problému.

Aby sa pracovník technickej podpory mohol pripojiť na Váš počítač, je potrebné, aby ste si stiahli a spustili klientsku časť programu TeamViewer.
Po spustení oznámte pracovníkovi technickej podpory ID číslo uvedené v dialógovom okne TeamViewera (vyznačené červeným rámčekom na obrázku č. 1).
Následne sa pracovník technickej podpory pripojí na Váš počítač a vykoná úkony potrebné na identifikovanie a odstránenie problému.

Po ukončení zásahu sa pracovník technickej podpory odpojí od Vášho počítača. Zobrazí sa dialógové okno TeamViewera s hláškou
The session with [ID číslo] is finished (obrázok č. 2), oznamujúce ukončenie spojenia.

Obrázok č. 1
Obrázok č. 2